Veenis Professional Services BV

 
 

Hallo.

Ik ben Joop Veenis en dit is een site over mijn organisatieadvies praktijk: Veenis Professional Services (VPS). Ik werk samen met opdrachtgevers en netwerkpartners aan mooie opdrachten. Opdrachten die mensen binden en boeien en die er toe doen in organisaties. Op het gebied van;

- Kennismanagement bij organisatieverandering en ontwikkeling

- Implementatie eOverheid vanuit KING

Mijn werk bestaat uit het verbinden van mensen. Mensen met visie, en mensen met kennis. Van hoog naar laag en van links naar rechts in de organisatie. Mensen voelen van naturen zelf aan of dat ‘verbinden’ mogelijk is.

Samenwerken begint bij die ‘klik’ en het contact tussen diegene die daarvoor open staan.


Voor je het weet gaan professionals op in hun werk en weten elkaar te vinden en in te zetten.

Net als op de basgitaar hierboven; daar zit muziek in. We hebben het dan over ‘in the groove’ ipv ‘ in the flow’, het is een vergelijkbaar gevoel.

De bas verbind het ritme en de melodie in de muziek. Ik heb het prima naar mijn zin als die verbinding er is tussen alle benodigde spelers. In veel organisaties geldt dat ook; de samenwerking loopt ‘ in the flow’ als vanzelf.

Door het benoemen van een collectieve ambitie bijvoorbeeld. Eenmaal in ‘ the flow’ vergeten we de tijd, denken we in oplossingen, kijken we anders naar verandering en is tijd geen probleem....

Herkenbaar ?

Organisaties in beweging, inspelen op ontwikkelingen en omgaan met schijnbare tegenstellingen...

Er wordt steeds meer van organisaties verwacht (dat met minder tijd/geld/mensen mogelijk gemaakt moet worden). De verandering die dat in organisaties vraagt stelt de interne en externe samenwerking dan ook flink op de proef. Medewerkers krijgen te maken met veel vernieuwing en met steeds meer en andere ICT.

Deskundigheid en kwaliteit bijven leveren nu en in de toekomst. Dat is voor mijn klanten de uitdaging waar ik met raad en daad bij ondersteun. Kennis komt onder druk te staan door zowel natuurlijk verloop (met name vergrijzing en het verlies van ervaringskennis). Daarnaast door (semi-permanente) reorganisatie en nieuwe taakstellingen.

“ We worden gehalveerd en tegelijk samengevoegd....., wat betekent dat voor onze deskundigheid en relatie met de markt?”

“ Over acht jaar is 50% van ons personeelsbestand vertrokken door vergrijzing, nieuw bloed aannemen is in deze tijden niet eenvoudig. Hoe houden we onze deskundigheid op peil en onze klanten tevreden?!”

Het vergroten van de flexibiliteit en het gericht investeren in en behouden van deskundigheid en kennis is dan de oplossing om ‘slimmer’ te gaan werken en meer met minder te kunnen bereiken.

Daarbij is het onderhouden en inzetten van netwerk van kennissen, ketenpartners en kennisinstellingen belangrijker dan ooit! Het bewaken van de samenhang in de informatievoorziening hard nodig en vraagt dit voorbeeldgedrag en leiderschap van managementteams.

In 1996 stond ik mede aan de wieg van de theorie rond kennismanagement. Nu wordeni deze concepten serieus toegepast en integreren organisaties ze in het bedrijfsproces en in organisatie- veranderingen voor:

 1. een betere dienstverlening, meer klantgerichtheid.

 2. innovatie van producten en werkprocessen, meer verandervermogen

 3. een efficiente organisatie door bv shared service, samenwerking en meer interne flexibiliteit

Vertrekpunt

Geeft u leiding of bent u (als staflid) verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk in uw organisatie, dan ga ik graag met u in gesprek over uw verander traject of uitdaging voor de toekomst

Waar kan ik u bij ondersteunen ?

 1. -bij het organiseren van verandering, meer samenwerking, ontwikkeling innovatie en mobiliteit.

 2. -bij kennismanagement en het maken van 1 taal voor kennis, 

 3. -bij bepalen van de nodige kennis(kennisstrategie en kennisdoelstellingen),

 4. -bij het inventariseren van de aanwezige ambities en talenten/kennis,

 5. -bij keuze van interventies om kennis meer te delen (bv kenniskringen, kennistrefdagen, intervisie),

 6. -bij ICT systemen en landelijke voorzieningen om informatie te ontsluiten en informatie beschikbaar te maken bij t werk (proces/klantgerichter werken)

 7. -bij het toepassen van nieuwe inzichten en kennis en het beter gebruiken van elkaars kennis. Jong en oud, leerling-meester- en gezel,

 8. -bij het borgen van (ervaringskennis) en het beschikbaar houden van kennis van medewerkers die de organisatie hebben of gaan verlaten,

 9. -bij het inspelen op: nieuwe taken, nieuwe mogelijkheden, andere eisen, het samengaan met andere organisaties. Daarbij komen tot een verander aanpak, een programmaplan, projectplan of plan van aanpak en de uitvoering daarvan begeleiden waar nodig,

Veel organisaties willen de mens en zijn ontwikkeling centraal zetten. Schaarse kennis binden en mensen boeien. Vanuit de afdeling P&O is er advies en instrumenten. Die kunnen we met kennismanagement verbinden aan de strategie van de organisatie en de inkoop en inhuur van kennis en systemen op de markt.

Samen veranderen

Zelfstandig een verandering in gang zetten en die doorzetten terwijl het reguliere werk doorloopt. Met gerichte externe ondersteuning kan dat. Het begint met een gedeeld beeld van de situatie en de vraag, daarop een plan maken en samen tot resultaten komen. Dat gaat vaak niet vanzelf.  Er valt in het soort werk dat ik doe nog veel te verbinden tussen verschillende disciplines, afdelingen, projecten, managers, medewerkers, klanten etc.

Daarbij is het zaak om op een goede manier ‘houding’ en ‘gedrag’ bespreekbaar te maken en samen het werk te veranderen naar een collectief gemaakt doel.

Contact, ‘get in the groove’..

Verbinding begint met ‘contact‘. Aan elke samenwerking of opdracht gaat dan ook een kennismaking vooraf en volgt een concretisering van de situatie en de opdracht; we weten wat we aan elkaar hebben! Dat is de basis. Het wordt pas echt een meesterwerkje als het wederzijds klikt, dan komt er ‘muziek’  in de samenwerking en is elke ambitie ineens realiseerbaar.